Αγώνας ανοιχτού χώρου αναπτυξιακού χαρακτήρα στο ΟΑΚΑ

Αγώνας ανοιχτού χώρου αναπτυξιακού χαρακτήρα στο ΟΑΚΑ

 newsroom

  |  28.08.2020 | 09:18

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει αγώνα Ανοιχτού Χώρου στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020, στις παρακάτω κατηγορίες: Β ́ Αγωνιστικής Κατηγορίας:  2×70μ. Ανδρών – Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Ολυμπιακού τόξου  2×60μ. Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου  2×50μ. Ανδρών – Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων Σύνθετου τόξου & Barebow Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:  2×30μ. Παίδων-Κορασίδων Ολυμπιακού, Σύνθετου Τόξου […]

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει αγώνα Ανοιχτού Χώρου στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020, στις παρακάτω κατηγορίες:

Β ́ Αγωνιστικής Κατηγορίας:

 •  2×70μ. Ανδρών – Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Ολυμπιακού τόξου
 •  2×60μ. Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου
 •  2×50μ. Ανδρών – Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων
  Σύνθετου τόξου & Barebow
  Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:
 •  2×30μ. Παίδων-Κορασίδων Ολυμπιακού, Σύνθετου Τόξου & Barebow
  Αναπτυξιακή Κατηγορία:
 •  2×30μ. Ανδρών-Γυναικών/Ν. Ανδρών-Ν. Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων
  Ολυμπιακού, Σύνθετου Τόξου & Barebow
  Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
 •  2×30μ. Ανδρών – Γυναικών στις Κατηγορίες Τόξων: Longbow, Instinctive & Traditional
  Ο Αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Ολυμπιακό Προπονητήριο Τοξοβολίας «Ευαγγελία Α. Ψάρρα»
  στο Ο.Α.Κ.Α., το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1. Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και είναι δηλωμένος στο αγωνιστικό Πρόγραμμα της WA με
ID 22764.
2. Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
3. Για τον αγώνα Β ́ αγωνιστικής κατηγορίας & την Κατηγορία Παίδων-Κορασίδων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που
ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας
από γιατρό σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου, Ιατρική Βεβαίωση & έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2020.

Για τον Αναπτυξιακό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που δεν
έχουν συμμετάσχει το 2019 και το 2020 σε αγώνα Α ́& Β ́ αγωνιστικής κατηγορίας Α.Χ., έχουν
θεωρημένη Κάρτα Υγείας από γιατρό σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου,
Ιατρική Βεβαίωση & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2020.
Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που
ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, είναι ενήλικοι, έχουν
θεωρημένη Κάρτα Υγείας από γιατρό σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου,
Ιατρική Βεβαίωση & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2020.
4. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής:
Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες: έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 2000 και μετά
Έφηβοι – Νεάνιδες: έως 17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2003 και μετά
Παίδες – Κορασίδες: έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2006 και μετά
5. Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι:

– 122εκ. για την Β ́ Κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου και για τη Β’ κατηγορία Barebow
– 80εκ. με ζώνη βαθμολόγησης από 5 έως 10, για την Β ́ Κατηγορία Σύνθετου Τόξου
– 122εκ. για όλα τα τόξα της Αναπτυξιακής Κατηγορίας, των ΜΗΚ και του Αναπτυξιακού χαρακτήρα
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε δύο σειρές με έναν αθλητή ανά στόχο σε κάθε σειρά, σύμφωνα με τα
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
6. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100€
μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.
7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
1. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VELOS έως και την
Παρασκευή 28/08/2020.
2. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής, θα μπορούν να γίνουν δεκτές, εφόσον υπάρχει
χωρητικότητα και έγκριση διοργανωτή.
3. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15€. Όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες καθώς
και το παράβολο συμμετοχής θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς
λογαριασμούς της Ε.Ο.Τ. (αντίγραφο που να αναγράφεται η αιτιολογία και το όνομα του
σωματείου ή και αθλητή πρέπει να αποσταλεί στην Ε.Ο.Τ.) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη
03/09/2020.
4. Κατά την είσοδό τους, οι αθλητές και οι Προπονητές/Εκπαιδευτές θα καταγράφονται στη λίστα
εισερχομένων-εξερχομένων και θα βεβαιώνουν ότι δεν έχουν συμπτώματα COVID19.
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site της Ομοσπονδίας και δεν θα γίνουν απονομές.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς και
νερό/φαγητό που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.
5. Κάθε σωματείο επιτρέπεται να έχει μόνο έναν Προπονητή/Εκπαιδευτή εντός του αγωνιστικού
χώρου, ο οποίος θα πρέπει να φοράει μάσκα. Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο έχει πάνω από 3 αθλητές θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας και ενός δεύτερου Προπονητή/Εκπαιδευτή.
Απαγορεύεται η είσοδος σε θεατές και συνοδούς.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η απόσταση μεταξύ των αθλητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
2m.
7. Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Τρίτη 01/09/2020.
8. Ακυρώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 02/09/2020 και ώρα 17:00, στο
e-mail της EOT: info@archery.org.gr, μόνο σε περίπτωση αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020
1η ΒΑΡΔΙΑ – ΣΕΙΡΑ A/B

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ & BAREBOW

10:00 – 10:30 Προσέλευση Αθλητών & Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Ιατρικής Βεβαίωσης
10:30 – 11:00 Δοκιμαστικές βολές
11:00 – 12:30 Α ́ ΓΥΡΟΣ
12:30 – 12:45 Διάλειμμα
12:45 – 14:15 Β ́ ΓΥΡΟΣ

2η ΒΑΡΔΙΑ – ΣΕΙΡΑ A/B

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π/Κ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ & BAREBOW
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΞΑ (Longbow, Instinctive & Traditional)
15:00 – 15:30 Προσέλευση Αθλητών & Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Ιατρικής Βεβαίωσης
15:30 – 16:00 Δοκιμαστικές βολές
16:00 – 17:30 Α ́ ΓΥΡΟΣ
17:30 – 17:45 Διάλειμμα
17:45 – 19:15 Β ́ ΓΥΡΟΣ

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020
1η ΒΑΡΔΙΑ – ΣΕΙΡΑ A/B

Β ́ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ & BAREBOW

10:00 – 10:30 Προσέλευση Αθλητών & Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Ιατρικής Βεβαίωσης
10:30 – 11:00 Δοκιμαστικές βολές
11:00 – 12:30 Α ́ ΓΥΡΟΣ
12:30 – 12:45 Διάλειμμα
12:45 – 14:15 Β ́ ΓΥΡΟΣ

2η ΒΑΡΔΙΑ – ΣΕΙΡΑ A/B

Β ́ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ & BAREBOW
Β ́ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

15:00 – 15:30 Προσέλευση Αθλητών & Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Ιατρικής Βεβαίωσης
15:30 – 16:00 Δοκιμαστικές βολές
16:00 – 17:30 Α ́ ΓΥΡΟΣ
17:30 – 17:45 Διάλειμμα
17:45 – 19:15 Β ́ ΓΥΡΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

Χορτοφαγική διατροφή: 10+1 τροφές που θα κάνουν την καθημερινότητά σας γευστικότερη

Η χορτοφαγία, δηλαδή η αποχή από την κατανάλωση κρέατος και ψαριών γίνεται ολοένα και συχνότερα τρόπος ζωής πολλών ατόμων στη χώρα μας. Συχνά δημιουργείται το διατροφικό δίλημμα αν, με τη συγκεκριμένη διατροφή, ο οργανισμός στερείται πολύτιμα στοιχεία ή μπορεί να είναι πλήρης σε θρεπτικά συστατικά. Η απάντηση είναι ότι μπορεί, καθώς υπάρχουν τρόφιμα φυτικής προέλευσης, […]

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

05.11.2021 | 14:07

Ράγισμα στο πλευρό ο Μουνάφο

Ο Μουνάφο που αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο των Ζωσιμάδων με χτύπημα στο πλευρό υπέστη ράγισμα, όπως έδειξε η ακτινογραφία.

Παναγιώτης Αποστολόπουλος

01.11.2021 | 00:37

«Ο Μελισσανίδης απείλησε τηλεφωνικά τον Καρυπίδη ότι θα τον βάλει σε αναπηρικό καροτσάκι»

Ο Άρης με ανακοίνωσή του καταγγέλλει ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Δημήτρη Μελισσανίδη.

Παναγιώτης Αποστολόπουλος

01.11.2021 | 00:19

Ασύλληπτο γκολ από τον μυθικό Ζλάταν με απευθείας φάουλ [vds]

Με ένα απίθανο φάουλ ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άνοιξε το σκορ για τη Μίλαν στο 25ο λεπτό του ντέρμπι με τη Ρόμα.

Παναγιώτης Αποστολόπουλος

31.10.2021 | 23:58